Inteligenta soba
Inteligentne sobe su napredno rješenje zasnovano na principu optimizacije upotrebe potrošača u hotelskoj sobi koje, uz svoju osnovnu funkciju, omogućuju upravljanje te prihvat drugih informacija iz hotelske sobe u realnom vremenu. Inteligentnim sobama se ostvaruju znatne uštede, a pri tom se ne utječe na osjećaj ugode od strane gostiju.

Uvođenje visoke razine integracije i učinkovito upravljanje troškovima. 

Implementacijom inteligentnih soba želimo omogućiti centralni nadzor i upravljanje kontrolom pristupa, štednjom energije i prihvaćanje informacija o raznim statusima hotelske sobe. Upravljamo i nadziremo grijanje i hlađenje, rasvjetu, kontrolu pristupa, statuse vrata i prozora, kupaonski SOS i druge funkcije. 

Inteligentna soba

Osnova inteligentne sobe 

Visoki stupanj sigurnosti gostiju osiguravamo on-line sustavom nadzora i upravljanja kontrolom pristupa. Programska oprema inteligentne sobe bilježi svaki ulaz u sobu ili javni prostor, pokušaj ulaza i status otvorenosti vrata i/ili prozora. Prema željama naručitelja konfiguriramo sustav vezano za statusne ili alarmne poruke. 
Inteligentna soba nam omogućava prihvat informacija o statusu sobe, da li je soba spremna za čišćenje, da li je počišćena, da li je gost uključio "Ne Smetaj" funkciju, upravljanje rasvjetom, svjetlo dobrodošlice, informacije o SOS kupaonskim alarmom, itd. Posrednim načinom kontrole omogućava nam pregled dnevnih aktivnosti zaposlenih. 
Termoregulacija hotelske sobe je iznimno važan čimbenik optimizacije troškova poslovanja svakog hotela. Rješenjem inteligentne sobe s centralnog nadzornog mjesta aktiviramo grijanje/hlađenje u odnosu na razne, unaprijed definirane kriterije, kao što su zauzetost sobe, otvorenost vrata i/ili prozora, minimalna i maksimalna temperatura, odstupanja od zadanih vrijednosti, itd. 
Aktivacija klime i ostalih potrošača je moguća nakon odlaganja autorizirane kartice u inteligentni odlagač kartice. Za optimalni rad klima sustava možemo dodatnim senzorima provjeravati prisutnost gosta u sobi. Detektori otvorenosti vrata i/ili prozora mogu isključiti klima uređaj ukoliko pokazuju otvoren status. Našim rješenjem, baziranim na IP tehnologiji, možemo upravljati klasičnim Fan Coil sustavima, ili VRV i VRF sustavima grijanja/hlađenja uz povezivanje putem programske opreme. 
Rješenje inteligentne sobe jednostavno integriramo s hotelskim informacijskim sustavima (PMS), sustavima plaćanja (POS) za unificirani prihvat informacija, jednostavan pregled i upravljanje te osiguravanje bezgotovinskog plaćanja.
Rješenje inteligentne sobe možemo integrirati s drugim našim rješenjima kao što su centralni nadzorni sustavi, kontrola pristupa za wellness, elektronsko zaključavanje garderobnih ormarića, elektronske hotelske brave, sigurnosni sustavi, itd.
pametna soba 1

Upit