Sustav vođenja u parkirnim garažama
Sustavi vođenja za parking garaže korištenjem detektora popunjenosti parkirališnih mjesta, indikatorima za prikaz popunjenosti, LED zaslonima za prikaz broja slobodnim parkirnih mjesta i induktivnim petljama omogućavaju učinkovitije kretanje vozila, skraćuju vrijeme traženja slobodnog parkirnog mjesta i izravno utječu na zadovoljstvo korisnika garaže i pridonose smanjenju emisija ispušnih plinova.

Učinkovito isplaniran i izveden sustav vođenja i upravljanja parkirnim garažama smanjuje vrijeme potrebno za traženje slobodnog parkirnog mjesta u vrijeme  najveće popunjenosti čak i do 70%.

Napredni sustav upravljanja za parkirane garaže ima pozitivan utjecaj na sve zainteresirane strane. Vlasniku garaže donosi više lojalnih korisnika što povećava vrijednost garaže i nudi optimalnu iskoristivost, mogućnost detaljnog izvještavanja o popunjenosti i smanjenje emisije ispušnih plinova. Korisniku parking garaža sustav omogućuje kraće vrijeme traženja slobodnog parkirnog mjesta, manje stresa, štednju goriva, lakše lociranje posebnih parkirnih mjesta - osobe s invaliditetom i obitelji s djecom. Sustavi vođenja po parkirnim garažama više nisu stvar prestiža već postaju nužno rješenje za održavanje konkurentne pozicije na tržištu te povećanje broja zadovoljnih korisnika.

Značajke rješenja

  • Usmjeravanje i vođenje vozača prema slobodnom mjestu u realnom vremenu u slučaju korištenja LED zaslona i kontrolnih točaka.
  • Široki izbor različitih LED indikatora.
  • Široki raspon LED zaslona za prikaz slobodnih mjesta za različite potrebe i okruženja.
  • Ultrazvučna detekcija vozila.
  • BUS tehnologija za optimizaciju troškova kabliranja.
  • Upravljanje parkirnim sustavom putem jedinstvene SCADA aplikacije.
  • Uključenje dinamičkih strelica i treptajućih LED indikatora za još bržu navigaciju do slobodnog parkirnog mjesta.
  • Štednja energije po vremenskom rasporedu.
  • Jedinstvena SCADA aplikacija za upravljanje parkirnim mjestima, punjačima za električna vozila, LED rasvjetom i upravljanjem CO detekcijom.

U vrlo frekventnim parkiralištima vrlo je važno brinuti se o što bržoj "rotaciji" vozila, odnosno što kraćem vremenu traženja slobodnog parkirnog mjesta. Tako na primjer u zračnim lukama to pridonosi vrhunskim korisničkim iskustvom uz minimiziranje stresa, a na parkiralištima s naplatom i na parkiralištima u trgovačkim centrima to znači više izravnih prihoda.

Katalog proizvoda

9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 S

Katalog proizvoda

PP3 RG TB 1080x675

Katalog proizvoda

233826a67be66a810b23a263230da62e XL

Katalog proizvoda

im sparksystems 1494775345

Upit