Sustav vođenja u parkirnim garažama
Sustavi vođenja za parking garaže korištenjem detektora popunjenosti parkirališnih mjesta, indikatorima za prikaz popunjenosti, LED zaslonima za prikaz broja slobodnim parkirnih mjesta i induktivnim petljama omogućavaju učinkovitije kretanje vozila, skraćuju vrijeme traženja slobodnog parkirnog mjesta i izravno utječu na zadovoljstvo korisnika garaže i pridonose smanjenju emisija ispušnih plinova.

Učinkovito isplaniran i izveden sustav vođenja i upravljanja parkirnim garažama smanjuje vrijeme potrebno za traženje slobodnog parkirnog mjesta u vrijeme  najveće popunjenosti čak i do 70%.

Napredni sustav upravljanja za parkirane garaže ima pozitivan utjecaj na sve zainteresirane strane. Vlasniku garaže donosi više lojalnih korisnika što povećava vrijednost garaže i nudi optimalnu iskoristivost, mogućnost detaljnog izvještavanja o popunjenosti i smanjenje emisije ispušnih plinova. Korisniku parking garaža sustav omogućuje kraće vrijeme traženja slobodnog parkirnog mjesta, manje stresa, štednju goriva, lakše lociranje posebnih parkirnih mjesta - osobe s invaliditetom i obitelji s djecom. Sustavi vođenja po parkirnim garažama više nisu stvar prestiža već postaju nužno rješenje za održavanje konkurentne pozicije na tržištu te povećanje broja zadovoljnih korisnika.

Značajke rješenja

  • Usmjeravanje i vođenje vozača prema slobodnom mjestu u realnom vremenu u slučaju korištenja LED zaslona i kontrolnih točaka.
  • Široki izbor različitih LED indikatora.
  • Široki raspon LED zaslona za prikaz slobodnih mjesta za različite potrebe i okruženja.
  • Ultrazvučna detekcija vozila.
  • BUS tehnologija za optimizaciju troškova kabliranja.
  • Upravljanje parkirnim sustavom putem jedinstvene SCADA aplikacije.
  • Uključenje dinamičkih strelica i treptajućih LED indikatora za još bržu navigaciju do slobodnog parkirnog mjesta.
  • Štednja energije po vremenskom rasporedu.
  • Jedinstvena SCADA aplikacija za upravljanje parkirnim mjestima, punjačima za električna vozila, LED rasvjetom i upravljanjem CO detekcijom.

U vrlo frekventnim parkiralištima vrlo je važno brinuti se o što bržoj "rotaciji" vozila, odnosno što kraćem vremenu traženja slobodnog parkirnog mjesta. Tako na primjer u zračnim lukama to pridonosi vrhunskim korisničkim iskustvom uz minimiziranje stresa, a na parkiralištima s naplatom i na parkiralištima u trgovačkim centrima to znači više izravnih prihoda.

Katalog proizvoda

9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 S

Katalog proizvoda

PP3 RG TB 1080x675

Katalog proizvoda

233826a67be66a810b23a263230da62e XL

Katalog proizvoda

im sparksystems 1494775345

Upit

Cookies

This site uses cookies to ensure a better functioning and user experience. Cookies are stored in your browser and can be deleted at any time. You can read more about cookies here.

Necessary cookies

They are indispensable for the functioning of the website.

Functional cookies

They allow the use of third-party services and social media, e.g. watch a video on a YouTube channel.

Analytical cookies

With Google Analytics cookies, we are able to identify users' needs and improve the user experience on the site.

I authorize the processing of data for the purposes indicated above